ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวของ หอพัก สกสค.

ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวของ หอพัก สกสค. ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564-2 สิงหาคม 2564