ประกาศหยุด เนื่องจากผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินไปอบรมโครงพัฒนาบุคลากร ที่ จ.นครนายก

ประกาศหยุด เนื่องจากผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ได้เดินไปอบรมโครงพัฒนาบุคลากร ที่ จ.นครนายก

ประกาศหยุด