ประชาสัมพันธ์แจ้งศูนย์กระจายเสียงสินค้าระดับจังหวัด

>>> คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ <<<

ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา 

"เป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดและเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า" 

เกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา ในราคาตามข้อตกลงระหว่างองค์การค้าฯ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา

จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่สนใจติดต่อใช้บริการ 

ได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา