ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดศรีสะเกษ

 

 เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

6988