ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 7/2561

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

793 794 795 799 800 801 802 803