ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 8/2561

 

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน กรกฎาคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

104583