ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 9/2561

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กันยายน และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

42313205_1103341349833685_8286515373243629568_n