ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 10/2561

 

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

    ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ตุลาคม และมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษที่ครบวาระ  พร้อมทำบุญ สำนักงาน สกสค.ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

108640