ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 12/2561

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือน ธันวาคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

112551