ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 1/2562

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

S__3779908