ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 2/2562

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 

ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พร้อมมอบรางวัลยกย่องเข็มพฤหัสบดี 

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1555