ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 6/2562

วลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 

           ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน มิถุนายน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายละ 5,000 บาท             ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

10385