ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วาระการประชุม ครั้งที่ 6/2559

≥ นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ  วาระการประชุม ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ 27 มิถุนายน 2559

IMG_8393

IMG_8386

IMG_8387

IMG_8389

IMG_8390

IMG_8391

IMG_8394

IMG_8395