ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วาระการประชุม ครั้งที่ 7/2559

≥ นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ  วาระการประชุม ครั้งที่ 7/2559  

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ 25 กรกฎาคม  2559

IMG_9498

IMG_9499

IMG_9501

IMG_9503

IMG_9506