ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วาระการประชุม ครั้งที่ 8/2559

≥ นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วาระการประชุม ครั้งที่ 8/2559  

ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559

IMG_0632

IMG_0631

IMG_0628IMG_0624

FullSizeRender