ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๐ พร้อมทั้งมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๐๑/๒๕๖๐

พร้อมทั้งมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0023 
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0013


250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0024
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0007 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0011
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0001 
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0021
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0002
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0006 
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0003
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0005 
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0025
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0009 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0010 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0012 
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0008
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0014 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0015 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0016  250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0018 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0019 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0020 
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0022
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0026 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0027
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0031
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0029
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0028 
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0035
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0036
250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0030  250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0032 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0033 250160ประชุมมอบทุน_๑๗๐๑๒๕_0034