ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๐๒/๒๕๖๐ พร้อมทั้งมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๐๒/๒๕๖๐

พร้อมทั้งมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก….

๑.ประเภทรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ได้แก่

นายจิรวัฒน์ หาญพิทักษ์ ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา อ.ขุนหาญ สังกัด ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.ประเภทรางวัลครูผู้เสียสละ ได้แก่

นางวิภาษณีย์ เกิดนอก ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สังกัด สพม.เขต ๒๘

 

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG_1786 IMG_1787 IMG_1788 IMG_1789 IMG_1790 IMG_1792 IMG_1794
IMG_1795
IMG_1796 IMG_1797 IMG_1798 IMG_1800 IMG_1801 IMG_1802 IMG_1803 IMG_1804 IMG_1805 IMG_1807 IMG_1811 IMG_1812 IMG_1813 IMG_1815