ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน มิถุนายน

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดวาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน มิถุนายน นอกสถานที่ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.

จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ปั่นคูณโฮมสเตย์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมนอกสถานที่_