ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ วาระการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด

วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ  

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  IMG_5660 
IMG_5665 IMG_5662 IMG_5663 IMG_5664  IMG_5666 IMG_5667 IMG_5668 IMG_5669 IMG_5670 IMG_5671 IMG_5672 IMG_5673 IMG_5674