ประชุมสัมมนา เรื่อง “จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร”

ประชุมสัมมนา เรื่อง “จิตสาธารณะ เพื่อสร้างความสำเร็จขององค์กร”

วันอาทิตย์ที่ 18 - 19 กันยายน 2559

ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี