นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ พบปะกับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจแนวทางการทำงานของ สกสค. ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ พบปะกับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจง
และทำความเข้าใจแนวทางการทำงานของ สกสค.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมที่จะร่วมกันผนึกกำลัง ฟื้นศรัทธา สกสค. โดยยึดมั่นคำสัญญา
"ครอบครัวครู เราดูแล"
ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
 15894234_1857134707901507_9222331777786582207_n
15871456_1857135461234765_5119639665081261686_n
15940945_1857134724568172_2727889432929202341_n
15941247_1857135404568104_2400044678714446182_n
15873377_1857135281234783_8621110715576798655_n
15894489_1857135307901447_6474849238734465246_n 15940784_1857134784568166_5458383860686426850_n    15965264_1857135044568140_4355128896389916070_n 
15977236_1857134947901483_4282542763157315078_n
15941350_1857135441234767_2250140837257712647_n 15977512_1857135164568128_7635616526292070815_n