ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_8653

IMG_8654

IMG_8655

IMG_8656