ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือน กันยายน

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือน กันยายน และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0001

MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0007

MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0010

MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0011

MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0014

MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0066

MOU21กย60_๑๗๐๙๒๑_0067