นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษและพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

พร้อมทั้งร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

"โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

IMG_6417 IMG_6418 IMG_6419 IMG_6420 IMG_6421 IMG_6422 IMG_6423 IMG_6424 IMG_6425 IMG_6426 IMG_6427 IMG_6428 IMG_6429 IMG_6430 IMG_6431