ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2561

เวลา 09.00 น. นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานเปิด วาระประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน เมษายน และร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมเกษมศักดิ์ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

IMG_0686

IMG_0684

IMG_0687

IMG_0688

IMG_0694

IMG_0696

IMG_0701

IMG_0703