มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางปราณี คนดี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นางปราณี คนดี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

ที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพในวันนั้น

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

IMG_5965

IMG_5966