มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่บุตร ของ นายผอง บุคำ เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 291538 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายผอง บุคำ

เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 291538 ที่ถึงแก่กรรม ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

IMG_7524

IMG_7525