ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ >>> ใบสมัคร <<<

ประกาศ รับสมัครผู้อำนวยการจังหวัด.กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ :

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประกาศ สนง. รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหวัด-กทม. ลว.18 ต.ค. 59