โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560

โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560
โดยมีท่านจารึก ทองเพ็ชร เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและจุดธูปเทียนในการเปิดโครงการจัดกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุ
และท่านนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ จากนั้นก็อัพเดทข่าวสาร
ปัจจุบันเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค.,ข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ที่ควรรู้และ
ตอบปัญหาข้อสงสัยให้แก่ข้าราชการบำเหน็จ,บำนาญ
และมีผู้จัดการออมสิน สาขาศรีสะเกษ เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้สูงอายุ
พร้อมมีท่านวิทยากรจากสาธารณสุขได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
รวมถึงอาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและกิจกรรมเสริมสร้างฝึกสมอง
เป็นเกมส์สนุกๆเชิงสร้างสรรให้ผู้สูงอายุได้หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

IMG_5112
IMG_5094 IMG_5104 IMG_5095

IMG_5106 IMG_5107 IMG_5108   IMG_5111 
 IMG_5118 IMG_5119 IMG_5120 IMG_5121 IMG_5122 IMG_5123 IMG_5124 IMG_5125 IMG_5126 IMG_5127 IMG_5128 IMG_5129 IMG_5130 IMG_5131 IMG_5132 IMG_5133 IMG_5134 IMG_5135 IMG_5136 IMG_5137 IMG_5138 IMG_5139 IMG_5140 IMG_5141 IMG_5142 IMG_5143 IMG_5144 IMG_5147 IMG_5148 IMG_5149 IMG_5150 IMG_5151 IMG_5152 IMG_5153 IMG_5154 IMG_5155 IMG_5156 IMG_5157 IMG_5158 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5161 IMG_5162 IMG_5163 IMG_5164 IMG_5165 IMG_5359 IMG_5360 IMG_5361 IMG_5362 IMG_5363 IMG_5364 IMG_5365 IMG_5368 IMG_5369 IMG_5370 IMG_5372 IMG_5374