มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางพจนีย์ วงษ์นคร สมาชิก ช.พ.ค. 964871 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นบุตร ของ นางพจนีย์ วงษ์นคร สมาชิก ช.พ.ค. 964871 ที่ถึงแก่กรรม
ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
IMG_8308