นายสุริชัย คำศรี พบเพื่อนครูแจ้งข้อราชการของสำนักงาน สกสค.


⇒ นายสุริชัย คำศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมประชุมพบเพื่อนครูแจ้งข้อราชการของสำนักงาน สกสค.

ที่ประชุมกลุ่มโรงเรียนพนมดงรักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2559

“การดำเนินการตามโครงการอบรมเตรียมความพร้อมออกเสียงประชามัติ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ วังชมภูรีสอร์ท 

IMG_8074

IMG_8075

IMG_8077

IMG_8078

IMG_8080

IMG_8083

IMG_8084