นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของ นายพรมศรี ทาจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม ให้แก่ นางเสถียร นาจาน คู่สมรสของสมาชิก

นายนิสิต รังษี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ของ นายพรมศรี ทาจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
ให้แก่ นางเสถียร นาจาน คู่สมรสของสมาชิกที่เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

FullSizeRender FullSizeRender[1] FullSizeRender[2]