มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางพิกุล ดวงเนตร สมาชิก ช.พ.ส.

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นบุตร ของ นางพิกุล ดวงเนตร สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่  422291 ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_7946

IMG_7947