พิธีมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.2560 สังกัด สพป.ศก.เขต 3

 

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาประจำปี พ.ศ.2560

สังกัด สพป.ศรีสะเกษเขต 3 

ปีใหม่ 61🎉🎁_๑๘๐๑๑๑_0058 ปีใหม่ 61🎉🎁_๑๘๐๑๑๑_0064 ปีใหม่ 61🎉🎁_๑๘๐๑๑๑_0066 ปีใหม่ 61🎉🎁_๑๘๐๑๑๑_0071 ปีใหม่ 61🎉🎁_๑๘๐๑๑๑_0074