มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายอรชร อ่อนศรี

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 810861  และเป็นสมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 456006 ที่ถึงแก่กรรม 

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

1390