มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท

 

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายสมาน ชื่นตา

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 142504 ที่ถึงแก่กรรม 

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 

104448