มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

    มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้อุปการะ ของ               น.ส.วัลลภา โพธิธร

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 156498 ที่ถึงแก่กรรม 

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

104772