มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือน ผู้วายชนม์

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนของสำนักงานมอบพวงหรีดเพื่อ

ร่วมไว้อาลัย แด่ นายสังคมพิทักษ์  อุ่นเรือน ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 

ณ บ้านของผู้วายชนม์ ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

IMG_9932

IMG_9957

IMG_9959