มอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัยแด่…นายสมหมาย พิทักษา ผู้วายชนม์

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางศุภกานต์ พลสมบัติ

เป็นตัวแทนของสำนักงานมอบพวงหรีดเพื่อร่วมไว้อาลัย แด่ …

นายสมหมาย พิทักษา ผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และร่วมงานสวดอภิธรรม

ณ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559

IMG_0368.1

 

IMG_0366

IMG_0367