ส่งตัวแทนมอบพวงหรีด อดีต ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ นายสมชาย วัฒนอมรเกียรติ

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางศุภกานต์ พลสมบัติ และ

นางณัฏฐพร  วิเศษสังข์ เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่

นายสมชาย วัฒนอมรเกียรติ อดีต ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วายชนม์

ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559

IMG_7485

IMG_7486