มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่สมาชิก ช.พ.ส.

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางศุภกานต์ พลสมบัติ และ

นางธนัญญาณ์ รุญเจริญ เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

 มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่

นาย วันชัย คงศรีวรกุลชัย ผู้วายชนม์

ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ณ บ้านของผู้วายชนม์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

IMG_9565

 

IMG_9566

IMG_9567