มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นายครรชิต วิชัยกุล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

นายสุริชัย คำศรี ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้

นางปรียากร นวลสังข์ เป็นตัวแทนของสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่ นายครรชิต วิชัยกุล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

ณ วัดศรีมิ่งเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

S__13729923 S__13729922 S__13729918