มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายทองสา แหวนหล่อ

เลขที่สมาชิก ช.พ.ค. 346718 ที่ถึงแก่กรรม

ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

IMG_7654

IMG_7655