มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายอำนวย พรหมชัย สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 535639                                  ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

S__118292486