มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

                           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางวิไล  ศิริวงศ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 181018                                  ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

S__118841353