มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายชูศักดิ์ ไชยจางวาง สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 66285 ที่ถึงแก่กรรม

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นายชูศักดิ์ ไชยจางวาง

สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 66285 ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

S__20914261

S__20914258  S__20914259

S__20914260