มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท

           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายประสริฐ สายลุน สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 451734 สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 123464  ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

113886