มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

           ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้อุปการะ ของ น.ส.เลขา รัตนา สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 502479 สมาชิก            ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

3873