มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

 

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

                    ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุตร ของ นางหนู อินทรบุตร สมาชิก ช.พ.ค.                      เลขที่ 87060  สมาชิก ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

S__5824516