มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

 

นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

                    ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ นายตรีเนตร วงศ์ทวี สมาชิก ช.พ.ค.                      เลขที่ 993024  สมาชิก ที่ถึงแก่กรรม

ที่ได้เข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

S__6750212